top of page

Tillomed

Levosimendan
LEVOSIMENDAN INJ CARTON 4 VIALS (FI_SE_NO) frilagd.png

xyz

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi millilitra konsentraattia sisältää 2,5 mg levosimendaania.

Yksi 5 ml:n injektiopullo sisältää 12,5 mg levosimendaania.

Käyttöaiheet

LevosimendanTillomed-valmistetta käytetään äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen hoitoon silloin, kun tavanomainen hoito ei riitä, tai mikäli inotrooppinen tuki katsotaan tarpeelliseksi.

Levosimendan Tillomed- valmiste on tarkoitettu aikuisille.

Vaikutusmekanismi

Levosimendaani lisää supistuvien proteiinien kalsiumherkkyyttä sitoutumalla kalsiumista riippuvaisesti sydämen troponiini C:hen. Levosimendaani lisää sydämen supistusvoimaa, mutta ei heikennä kammioiden relaksaatiota. Lisäksi levosimendaani avaa ATP:stä riippuvaisia kaliumkanavia verisuonten sileässä lihaksessa, mikä johtaa systeemisten ja koronaarien resistenssisuonten sekä systeemisten kapasitanssilaskimoiden vasodilataatioon.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pakkauskoot

2,5 mg/ml, 5 ml x 4 injektiopulloa

Tuotenumero

Vnr: 055999  2,5 mg/ml, 5 ml x 4 injektiopulloa

ATC-koodi

L01BA04

Lisätietoja valmisteyhteenveto FIMEA

 

Sidan uppdaterades senast 2022-11-08

bottom of page