top of page
Ucedane

Carglumic acid

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Jokainen dispergoituva tabletti sisältää 200 mg kargluumihappoa.

Käyttöaiheet

Ucedane-valmistetta käytetään

  • Primaarisesta N-asetyyliglutamaattisyntaasin puutteesta johtuvan hyperammonemian hoitoon.

  • Isovaleriaanahappoverisyydestä johtuvan hyperammonemian hoitoon.

  • Metyylimalonihappoverisyydestä johtuvan hyperammonemian hoitoon.

  • Propionihappoverisyydestä johtuvan hyperammonemian hoitoon

VaikutusmekanismiKargluumihappo on rakenteellisesti analoginen N-asetyyliglutamaatin kanssa, joka on luonnollisesti esiintyvä karbamoylfosfaatin syntetaasin aktivoija, joka on ureasyklin ensimmäinen entsyymi. Kargluumihapon on osoitettu in vitro aktivoivan maksan karbamoylfosfaatin syntetaasia.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkauskoot

12 ja 60 dispergoituvaa tablettia

Tuotenumero

Vnr: 194133  12 tablettia

Vnr: 044691  60 tablettia

ATC-koodi

A16AA05

​Lisätietoja valmisteyhteenveto FIMEA

Bild-Ucedane.png

Sidan uppdaterades senast 2022-11-11

bottom of page